ترجمه ناتی چیست؟

حتما تا کنون واژه ترجمه ناتی به گوشتان خورده است. ناتی موسسه  است که تایید صلاحیت مترجمین برای  کشور استرالیا را بر عهده دارد. موسسه ناتی با توجه به استفاده مترجمان از مهر ناتی برای تایید اعتبار ترجمه ناتی فعالیت دارد.

مترجم ناتی

مترجمی که دارای لایسنس و مهر ناتی بوده و اطلاعات و مشخصات مشخصی از زبانی که مجاز به ترجمه می باشد را داراست.

هزینه ترجمه ناتی

هزینه ترجمه ناتی نسبت به سایر ترجمه ها بسیار ارزان تر است  اگر ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا را نیاز دارید ترجمه ناتی برای شما انتخاب مناسبی است

مدارک قابل ترجمه با مهر ناتی

مدارکی که برای کشور استرالیا لازم است و نیاز است مترجم ناتی با مهر ناتی آن را تایید نماید شامل ترجمه شناسنامه , ترجمه سند ازدواج و طلاق , گواهینامه های رانندگی و یا رونوشت های رسمی دانشگاهی است

مدت زمان لازم برای ترجمه ناتی

معمولا مدت زمان لازم برای ترجمه ناتی بستگی به نوع مدرک شما و میزان حجم کار شما دارد ترجمه ناتی یک روزه دو روزه الی سه روزه انجام می شود

 

خدمات ترجمه ناتی در دارالترجمه ایران استرالیا واقع در شریعتی انجام می پذیرد.

 

 

 

دارالترجمه ناتی شریعتی تجریش